28 - විසි අට

Show Times

Details

Genres : Drama
Rating : Parental Guidance Suggested(PG)

Cast & Credits

Starring : Semini Iddamalgoda | Mahendra Perera
Directed by : Prasanna Jayakodi

Description

ලෝකයේ පැවැත්ම යනු සත්ව හා ශාකයන්ගේ පැවැත්මයි. සංසර්ගය, නැතහොත් සංසේවනය හේතුකොට ගෙන විශ්ව පරිනාමය සිදු වෙමින් පවති. ලිංගිකත්වය නැමති අතිශය ස්වාභාවික කාරණාව සංස්කෘතිකව කුණුහරපයක් කරගත්තාවු වත්මන් ලාංකික ජන සමාජය තුල ස්ත්‍රී දුෂණ, ලිංගික අපචාර දිනපතා සිදුවන සුලභ පුවතක් වීමේ ඛේදවාචකය පිළිබදව විමසා බැලීම 28 අරමුණයි.

Runtime: Unknown

 • Advertise Here
  Advertise Here
  Advertise Here
  Advertise Here
 • Advertise Here
  Advertise Here
  Advertise Here
  Advertise Here
 • Advertise Here
  Advertise Here
  Advertise Here
  Advertise Here
 • Advertise Here
  Advertise Here
  Advertise Here
  Advertise Here
 • Advertise Here
  Advertise Here
  Advertise Here
  Advertise Here
 • Advertise Here
  Advertise Here
  Advertise Here
  Advertise Here
 • Advertise Here
  Advertise Here
  Advertise Here